Joke Hermsen genomineerd voor vijfjaarlijkse KANTL-prijs

Kairos. Een nieuwe bevlogenheid van Joke J. Hermsen

De jury’s voor de vijfjaarlijkse prijzen van de KANTL voor proza, podiumteksten en essay hebben de nominatie 2015 (voor werk gepubliceerd in 2014) toegekend aan      resp. Jeroen Brouwers, Tjeerd Bischoff en Joke Hermsen.

Kairos. Een nieuwe bevlogenheid‘ van Joke J. Hermsen (De Arbeiderspers, 2014) werd genomineerd voor de Vijfjaarlijkse Prijs voor Essay van de KANTL.

 

Uit het  juryverslag : “Met Kairos brengt Joke Hermsen een fraai en boeiend vervolg op haar vorige, zeer succesrijke essaybundel Stil de Tijd. Ook nu weer staat de tijd  centraal in de filosofische beschouwingen. Op het mythische vlak was Kairos de jongste zoon van Zeus en dus de kleinzoon van Chronos. Chronos en Kairos zijn tegelijk  tegengestelde én complementaire begrippen. Chronos is de éénvormige, meetbare tijd (de “kloktijd” schrijft Hermsen) terwijl Kairos het “goede moment” belichaamt,  het “juiste ogenblik” om te handelen, om de dingen anders te interpreteren en te veranderen; het is een tijd van vertraging, inspiratie en bezinning, een “kans” die men  bij de haren moet grijpen en die de kloktijd a.h.w. opschort. “Kairos” staat bij Hermsen ook voor de behoefte aan een nieuw begin of nieuw elan, aan een poging om niet  onderuit te gaan in een gedigitaliseerde en door technologie gedreven wereld. Hermsen koppelt haar betoog – en boodschap – aan verschillende schrijvers en  filosofen, vooral aan het werk van Hannah Arendt. Hannah Arendt beschouwde immers de mens minder als een “sterfelijk” dan wel als een “geboortelijk” wezen: hij kan de slaafse tijd onderbreken en steeds opnieuw beginnen, steeds opnieuw de aanvaarde orde (of wanorde) in vraag stellen en naargelang deze reflectie handelen. Een rijk gestoffeerd boek, vol filosofische denkbeelden en inzichten, hoewel soms iets te didactisch, met, eigenaardig genoeg, nauwelijks een referentie aan Proust. Desondanks verdient dit “bevlogen” en goed gestructureerd boek ten volle de nominatie.”

Eerder werd de nominatie van Hester Knibbe voor de Vijfjaarlijkse Prijs voor Poëzie van de KANTL bekend gemaakt. Zij kreeg de nominatie 2015 voor haar bundel ‘Archaïsch de dieren‘ (De Arbeiderspers, 2014). De Vijfjaarlijkse Prijs voor Poëzie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde wordt in het najaar van 2015 toegekend. De andere genomineerden zijn: Anneke Brassinga, Ontij (De Bezige bij, 2010), Leonard Nolens, Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen (Querido, 2011), Roland Jooris, Kromte (Poëziecentrum, 2012) en Maria Barnas, Jaja de oerknal (De Arbeiderspers, 2013).
Vorige winnaars waren Gerrit Kouwenaar (2005) en Leo Vroman (2010).