Christophe Vekeman wint de Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor letterkunde voor ‘Hotel Rozenstok’

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft jaarlijks twee prijzen uit voor letterkunde. De prijs voor proza 2016 werd toegekend aan Christophe Vekeman uit Gent voor ‘Hotel Rozenstok’.

Uit het persbericht van de jury:
‘Hotel Rozenstok’ is een intrigerende wrang-komische roman, een briljant geschreven satire, waarmee de auteur zichzelf nogmaals op de kaart zet als een groot stilistisch talent. Het boek is een uitzonderlijke combinatie van zelfspot en ironie, metafictie, banaliteit en hoogdravende formulering, realisme en onwerkelijke feiten. Het is een meeslepende, mature, speelse, humoristische, tragische en toch hoopvolle roman, waarin alles eigenlijk alleen gebeurt in de wendbare, spitsvondige taal van Vekeman.
De jury bestond uit Gudrun De Geyter, Anne Janssen, Tom Van Imschoot, Bert Van Raemdonck, Frans-Jos Verdoodt en Marnix Verplancke. Voor de prijs voor proza hadden 35 deelnemers in totaal 47 werken ingediend.

Van Christophe Vekeman verscheen onlangs ook Johnny Paycheck. Een boek zoals je er nog nooit één hebt gelezen over een man van wie je nog nooit hebt gehoord. Johnny Paycheck, ontegensprekelijk een van de prominentste en talentrijkste ‘outlaws’ uit de geschiedenis van de countrymuziek, leidde een bestaan van excessen, duisternis, geweld, toestanden, heel wat hoogtepunten en nog veel meer tegenslag. Christophe Vekeman vatte het idee op om de ‘klassieke biografie’ van Johnny Paycheck te schrijven. Het liep anders.
Johnny Paycheck werd een boek dat niet valt samen te vatten. Een onbeschrijfelijk boek, waarin Vekeman diep doordringt in het wezen van de country en zodoende ook zichzelf tracht uit te leggen aan de lezer.
Hotel_Rozenstok
vdh9789029510516_BAK_002